Samenwerking

Van baby tot puber, jouw kind kan bij ons terecht. Op de kinderopvang, op de peuteropvang, in het basisonderwijs en op de buitenschoolse opvang. Bij ons vind je namelijk alles onder één dak. We hebben veel expertise in huis en onze professionals houden de hele periode vinger aan de pols.

Op onze kindercampus maken we gebruik van elkaars faciliteiten. Zo bieden we veel verschillende activiteiten aan. Denk aan buitenspelen, ontdekken, spelletjes doen, sporten of dansen in de gymzaal en toneelspelen op het podium in de aula.

Ook maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Jonge kinderen leren van oudere kinderen, en andersom. De peuters van de peuteropvang en de kleuters van de basisschool komen elke week samen om leuke activiteiten te doen. Dit noemen we peuter-kleuter-ontmoetingen. Zo maken de oudste peuters op een speelse manier kennis met de onderbouw van de basisschool. Daarnaast komen leerlingen uit groep 8 voorlezen bij de peuters.

Samen sterk
We werken niet alleen intern veel samen. Externe samenwerkingen spelen ook een belangrijke rol voor ons, want samen staan we sterker. Zo werken we samen met kunstenaars en een cultuurcoach die ons begeleidt bij beeldende vorming en cultuuractiviteiten. Deze samenwerkingen verrijken ons aanbod en zorgen voor een gevarieerde en stimulerende leeromgeving voor de kinderen.

Deze locatie is onderdeel van Kinderstad.