Ouderraad

De oudervereniging (Kindercampus Ouderraad) bestaat uit een groep ouders/verzorgers, bij voorkeur één vertegenwoordiger per groep, samen met de directeur. Ze organiseren verschillende activiteiten in en buiten school, zoals schoolreisjes, de avondvierdaagse, sportdag, kerst, Sinterklaas en carnaval. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de directie en leerkrachten.

Elk jaar stelt de oudervereniging een begroting op voor de activiteiten die ze willen organiseren. Dit geld komt uit de ouderbijdrage en wordt beheerd door de Kindercampusraad (KCR). Je kunt de KCOR bereiken via kcoroudervereniging@gmail.com.