Aanvraag verlof

In het geval van bruiloft, jubilea, begrafenis e.d. dien je vooraf schriftelijk verlof aan te vragen bij de directeur.

Indien je met je kind een bezoek gaat brengen aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts verzoeken wij je dit schriftelijk aan te vragen. Wij vinden het prettig wanneer je deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd maakt.

Verlof voor extra vakantie kan niet zomaar toegekend worden. Minstens twee maanden voor het aangevraagde verlof dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directie. Betreft het meer dan 10 dagen, dan moet de aanvraag door de leerplichtambtenaar van de gemeente beoordeeld worden.

Indien je verlof wil aanvragen, vul dan hieronder het formulier in.
De directeur bepaalt of het verlof wordt goedgekeurd. Je wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Een verlofformulier is ook verkrijgbaar op de administratie.
 

Aanvraag verlof