MR

De  medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin leerkrachten en ouders samenwerken. Ze komen zo'n acht tot tien keer per jaar bijeen om belangrijke zaken te bespreken en beslissingen te nemen over het schooljaar en de toekomst van Oculus.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
 
  • Het bewaken van de begroting: De MR ontvangt regelmatig updates van de directie over de financiële situatie van Oculus, zodat ze de begroting kunnen controleren en bewaken.
  • NKC (Nederlands Kennis Curriculum). De MR volgt nauwlettend de ontwikkeling van het NKC en de invoering daarvan bij Oculus. 
  • HPO traject (Hoog Presterende Organisatie): Oculus streeft ernaar om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en alle kinderen gelijke kansen te bieden in de maatschappij. De MR ontvangt regelmatig updates over de voortgang van dit traject.  
 
Ook dagelijkse zaken komen aan bod:
 
  • Werkverdelingsplan
  • Risico inventaris (veiligheid)
  • Uitval leerkrachten en de effecten daarvan
  • Klachtenregeling
  • Vakantierooster
De MR van Oculus bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Dit zorgt voor een goede balans in de vertegenwoordiging. We komen samen om onze standpunten te bespreken en streven naar de beste oplossingen voor de school, ouders en kinderen. We werken nauw samen met de directie en het bestuur, maar zorgen ook voor een kritisch tegengeluid als we merken dat de belangen van leerkrachten en/of kinderen in het geding zijn. De MR geeft niet alleen advies, maar heeft op een aantal zaken ook stemrecht.  

De MR van Oculus bestaat uit de volgende leden:
 
Willemijn de Winter – leerkracht (voorzitter)
Rob van Poppel – ouder (secretaris)
Barbara van Dorst – ouder
Corine Kok – leerkracht
Eva Hendriks – ouder
Doret Cornelissen– leerkracht

Heb je iets waar we mee aan de slag moeten? Spreek ons gerust aan of stuur een e-mail naar kcr@opmaatgroep.com. We horen graag van je!