Kindercampus Oculus

Bankastraat 2
5014 BW
Tilburg

oculus@opmaatgroep.com

In het gebouw zijn gehuisvest, onderwijs groepen 1-8 en buitenschoolse opvang.

Telefoon: 013-5434643 (onderwijs)
Telefoon: 06-50625615 (BSO)